Sınavlarda Uyulması Gereken Kurallar

 
        Fakültemizde yapılan sınavların kurallara uygun ve sağlıklı bir ortamda yürütülebilmesi için tüm öğrencilerin aşağıda belirtilen hususlara uymaları gerekmektedir.

SINAVLARDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR
 
1- Sınav salonunda bütün öğrenciler birbirlerinin sınav kağıdını görmeyecek biçimde (arka arkaya aynı hizada) oturmalıdır.

2- Sınav başlamadan önce bütün öğrenciler (sınavı yapılan dersle ilgili olsun veya olmasın) kitap, defter veya notlarını duvar kenarlarına veya oturulan sıradan uzak bir yere kapalı biçimde bırakmalıdır.

3- Sınav kağıtları dağıtılmaya başlandığından itibaren sınav başlamış sayılır. Bu sırada öğrenciler sınavla ilgili olsun veya olmasın hiçbir şekilde kendi aralarında konuşmamalıdır. Öğrenciler arasında kesinlikle silgi, kalem vs. alış-verişi yapılmamalıdır. Sınav sırasında herhangi bir sorun yaşayan öğrenciler, sınavın huzurunu bozmayacak bir şekilde sınav gözetmeninden yardım talebinde bulunabilirler.

4- Bütün öğrenciler sınava girerken öğrenci kimliklerini yanında bulundurmak zorundadır. Kimliğin kaybolması, unutulması vb. durumlarda, öğrenci işleri bürosundan öğrenci belgesi alınmalıdır. Öğrenci kimlikleri, gözetmenlerin uyarısına gerek kalmaksızın sınav boyunca sıranın üzerinde bulunmalıdır.

5- Sınav gözetmenleri sınav salonundaki işlemlerden sorumlu ve yetkili kişilerdir. Dolayısıyla, sınavın sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için bütün öğrencilerin, sınav gözetmenlerinin uyarı ve talimatlarına uymaları gerekmektedir.

6- Öğrenciler sınav saatinden 10 dakika önce sınavın yapılacağı salonda hazır bulunmalıdırlar. Sınav başladıktan sonra ilk 15 dakika hiçbir öğrenci, sınavını tamamlamış olsa da sınav salonunu terk etmemelidir.

7- Yüksek Öğretim Kurumları Disiplin Yönetmeliği gereğince, sınavlarda her ne şekilde olursa olsun kopya çeken, hile yapan, yapma girişiminde bulunan, yapanlara yardım eden öğrenciler sınav salonundan çıkartılır ve durum bir tutanakla ve belgeleri ile birlikte Dekanlığa  bildirilir. Dekanlık ilgili öğrenciler hakkında soruşturma başlatır.

8- Öğrenciler sınav salonuna cep telefonu, ses ve görüntü kaydedici cihaz getirmeleri yasaktır.

     Tüm öğrencilerimizden sınav kurallarına uymaları konusunda hassasiyet bekler, sınavlarında başarılar dileriz.

Son Güncelleme Tarihi : 04.08.2020 16:57 Okunma Sayısı : 738

Son Duyurular
>