Vizyon&Misyon


Vizyon

        Mensubu olmaktan gurur duyulan; öğrencileri, öğretim elemanları, lisans ve lisansüstü eğitim programları ve bilimsel çalışmaları ile bir model oluşturan, ulusal ve uluslar arası düzeyde tanınan ve tercih edilen lider ve öncü bir sağlık bilimleri fakültesi olmak…

Misyon

        Çağdaş yaklaşım ve yöntemlerle; sürekli mesleki ve bireysel gelişime açık, temel sağlık hizmetleri doğrultusunda bakım verebilecek yeterli klinik beceriye sahip, eğitim, araştırma ve liderlik rollerini üstlenebilen Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı sağlık profesyonelleri yetiştirmek, ürettiği bilimsel araştırma ve projelerle bölgesel sağlık ihtiyaçlarının belirlenmesine ve geliştirilmesine katkıda bulunmak…
 
>