Fakülte Yönetimi

 


Prof. Dr. Ömer GİDER
DEKAN V.
 
                         

                       Dr.Öğretim Üyesi Oktay KURU                                                                             Dr.Öğretim Üyesi  Havva AKPINAR
                                 Dekan Yardımcısı                                                                                                         Dekan Yardımcısı
                                                                                                                     
 
 

Sadi AKSA
FAKÜLTE SEKRETERİ