Dokümanlar

Merkezi Yerleştirme Puanına (ÖSYM) Göre Yatay Geçiş Dilekçesi
Ağırlıklı Genel Not Ortalamasına Göre Yatay Geçiş Dilekçesi
Öğrenime Ara Verme Dilekçesi
Yaz Okulu Başvuru Dilekçesi
Tek Ders Başvuru Dilekçesi
Mazeret Sınavı Başvuru Dilekçesi