Yurt Dışı Denklik İşlemleri

Yurt dışı denklik belge talebi için, mezunlarımızın kendi bölüm sekreterlerine yollayacakları elektronik iletiler-dilekçeler 2 haftalık süreçte değerlendirilecektir (her bölüm için iletişim bilgileri internet sitesi içeriğinde yer almaktadır). Dilekçe içeriğinde hangi belgenin talep edildiği açıkça belirtilmelidir ve ekinde elektronik e-devlet portalından alınmış (indirilmiş) yeni taihli transkript belgesi olmalıdır (.PDF) [eklenmiş dijital dosya eki]. Her mezunumuzun okuduğu dönemdeki müfredat ders içeriği farklı olabildiğinden, mevcut mezuniyet transkripti ile tutarlı bireysel belge düzenlenmektedir. Fakültemiz standardize edilmiş formatta belgeler hazırlamakta olup farklı ülke taleplerine göre değişik form ve içerikte belge verememektedir. Alınan belgeler ülke genelindeki kaymakamlıklarda apostil mühürle damgalanmaktadır. 

Yurt dışı denklik için kullanılan belgeler ve düzenleyen birimler:

MSKÜ - Muğla Sağlık Bilimleri Fakültesi:
1. Mezuniyet transkripti (Türkçe/İngilizce)
2. Transkript dökümü (eğitim süresi boyunca alınan toplam kredi, toplam teorik ve uygulama dersleri, kurumsal mezuniyet bilgileri) ve okul dışı staj bilgileri (mezunun stajı bulunuyorsa)
[yatay-dikey geçiş ile gelmiş ve mezun olanlar için, diğer eğitim kurumunu ilgilendiren belgeler o kurumdan talep edilebilmektedir; verilen transkript dökümümüzde diğer dersler yerine saydırılmış olduğundan veya muaf sayıldığından, sadece fakültemizde alınan/başarılan içerik onaylanmaktadır].
3. Ders içerikleri (Türkçe/İngilizce): ders içerikleri PDF formatında 

https://obs.mu.edu.tr/oibs/bologna/start.aspx?gkm=00103663036660355003770733360214635485378053778433360#

internet adresinde yayınlanmaktadır (Akademik birimler, Lisans; Sağlık bilimleri fakültesi ve ilgili bölüm seçilmelidir). Sadece transkriptte yer alan ve başarılmış ders içeriği belge talebinde bulunan kişi tarafından kağıda bastırılacaktır. Fakülte tarafından yapılan mühürleme ve imza işlemi hazırlanmış ders içeriği ile yapılmaktadır, fakültede ders içeriği basımı yapılmamaktadır, talep eden mezunumuzun getirdiği ders içerikleri kontrol edilerek onaylanmaktadır!
 
Diğer belgeler:

-Diploma orijinali: MSKÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı (Kötekli kampüsü, Eğitim Fakültesi, 1.kat)
[geçici mezuniyet belgesi verildiyse, diploma tesliminde iadesi gerekmektedir, diploma alınmamış olsa bile mezunlarımız e-devlet üzerinden de elektronik mezuniyet belgesi alabilmektedir].
Önceden verilen geçici mezuniyet belgesinin ibrazının mümkün olmadığı durumda işlem aşaması değişir.

-Diploma eki: MSKÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı (02522111257)
[bölümünüze ilettiğiniz taleple eşzamanlı olarak ayrı bir birim ve binada olan öğrenci işleri daire başkanlığındaki diploma eki hazırlayan birimle telefonda görüşmeniz ve bilgi almanız gerekir]; diploma eki fakültemiz tarafından verilmez.

Ortadoğu ve Arap ülkeleriyle Amerika Birleşik Devletleri [USA-CGFNS International denklik işlemleri kurumu] için ayrıca ilgili bölüm başkanlığıyla iletişime geçilmesi gerekiyor. Düzenlenen belgeler boşluk doldurma, öğrenci transkriptinin incelenmesi ve işaretleme gerektirdiğinden, önceden alınan talepler inceleme ve işlem sonrasında teslim edilebilmektedir, aynı gün fiziksel belgelerle başvurup o an formların doldurulması işlemi yapılmamaktadır.

Güncelleme: Şubat 2024